Taal/Language

  • Met de Nederlandse en de Britse vlag onderaan deze pagina, kun je wisselen tussen de Engelstalige www.mijnheuver.com en de Nederlandse pagina www.mijnheuver.nl
  • With the Dutch and the British flag below, you're able to change between the English language page www.mijnheuver.com and the Dutch language page www.mijnheuver.nl

Inloggen/Log on

  • Log in met je eigen mailadres of met 81414.a.achternaam. Met het juiste mailadres kan ook het wachtwoord opnieuw ingesteld worden. Deze dient dan wel bekend te zijn bij P&O/HR.
  • Log on with your own mailadres or with 81414.s.surname. With the correct mailadres yo can change password. The mailadres has to be familiar at Human Resources then.

Inloggen